FAQ

Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur ons dan een mail.

Algemene vragen

0. In welke gebieden werken jullie?

Op dit moment (maart 2024) hebben we alleen budget om in Tuindorp Oostzaan in Amsterdam te helpen, en dan alleen bij huurders van Stadgenoot. Hopelijk komen er in de loop van 2024 weer gebieden bij In Amsterdam.

Will je ook dat we ook in jouw Amsterdamse stadsdeel of in jouw gemeente aan de slag gaan? Als het stadsdeel of de gemeente daar budget voor kan vrijmaken dan gaan we meteen aan de slag. Stuur een mailtje naar ons als je contact hebt met het stadsdeel of gemeente en laat ons horen met wie we contact kunnen opnemen.

 

1. Wat is gratis en wat niet?

Goede vraag. We doen veel maar ook weer niet alles voor je tuin.

Gratis
We halen je tegels op, gratis. We leveren 5 kuub (m3) aarde per huis, gratis. We komen op bezoek, geven maatwerk advies en maken een schetsontwerp, gratis. We organiseren twee infosessies en een workshop, gratis. Bovendien organiseren we buurt- of straatacties, waarbij we op 1 dag tegels op komen halen. Dat is ook gratis. En we helpen gratis bij het aanvragen van boomsubsidie, die ook gratis is.

Eigen bijdrage
Daarnaast organiseren we regelmatig acties. Zoals bijv. de tegel-eruit-plantje-erin actie met Tuincentrum Osdorp. Daarbij kon je tot maximaal 40 tegels inleveren voor 8 gratis plantjes. Of een regenton actie, waarbij je 50% korting op een regenton kon krijgen.

Niet gratis
De daadwerkelijke inrichting van je tuin, het weghalen van de tegels uit je tuin, het inkopen van tuinonderdelen, het uitvoeren van je tuinrealisatie, en het onderhoud. Dat doen we niet. Maar mocht je echt niet in staat zijn om je tegels weg te halen (best zwaar werk) of te onderhouden, dan kunnen we met je meedenken. Dat is dan wel weer gratis.

2. Is een boom verplicht?

Nee, het planten van een boom is niet verplicht.

Maar we raden het wel aan, als je tuin het toestaat. Amsterdam heeft een bomensubsidie voor aanplant van een nieuwe boom. Je kunt dan één of meerdere bomen gratis laten planten in jouw tuin, inclusief grondverbetering (extra aarde), transport (ook over het dak) en aanleg door een hoveniersbedrijf.

De gemeente stelt een aantal eisen. Bijvoorbeeld: de boom moet winterhard zijn, mag geen lei- knot- of vormboom of exoot zijn, moet een omtrek hebben van minimaal 20 cm (1 meter boven de grond), moet door een Groencertificaat bedrijf geleverd worden en moet in de vaste grond geplant worden (dus bijv. niet in pot of bak). Wij hebben handige lijstjes met bomen en leveranciers die hieraan voldoen en bovendien de biodiversiteit stimuleren.

De bomensubsidie moet je zelf aanvragen. Wij helpen je dan met alle documenten die je daarbij nodig hebt, zoals een ontwerp, een offerte en een Groenkeur certificaat. Ben je geen eigenaar van de grond? Dan moet je geschreven toestemming van de eigenaar hebben (mail mag ook).  

Met onze hulp lukt een aanvraag vrijwel altijd, tenzij de subsidie ineens op blijkt. En dan heb je een of meerdere mooie bomen in je tuin die prachtig kunnen groeien. Daarmee wordt de stad een beetje beter hitte-en regenbestendig en biodiverser. En niet te vergeten: mooier en fijner in jouw tuin.

Kijk bij punt 5 ‘Hoe kan ik een boomsubsidie krijgen’ voor meer info.

3. Kunnen jullie mijn tuin realiseren?

We helpen jou, zodat jij zelf je tuin zo goed mogelijk kunt inrichten en onderhouden.

We doen in principe niet het volledige aanleg of onderhoud van je tuin. Dat kan je door andere partijen laten doen, zoals hoveniers. We hebben ervaring met hoveniers en andere bedrijven. We kunnen je daarom goed adviseren. Vraag ons er gerust naar.

Bij uitzondering helpen we met tegels weghalen en deels inrichten van de tuin. Dat doen we alleen bij maatschappelijke, sociale of fysieke behoefte, en alleen in de goedgekeurde stadsdelen. Denk je dat dat bij jou ook van toepassing kan zijn? Vraag ons daar dan ook gerust naar!

4. Waarom doet de gemeente dit?

Het klimaat veranderd sterk. Het wordt steeds heter in de stad, en het regent ook meer. Daardoor kan er schade aan gebouwen ontstaan en kunnen bijvoorbeeld de riolen overstromen. Dus wil de gemeente de stad beter hitte- en regenbestendig maken. Groenere tuinen helpen daarbij en ont-tegelen ook.

Minder tegels in de stad heeft veel voordelen. Het regenwater kan in de bodem zakken en vult zo het grondwater aan. Als regenwater op open of beplante grond valt in plaats van op tegels, gaat het direct de grond in en hoeft het niet via het riool afgevoerd te worden. Dit helpt wateroverlast te beperken bij heftige regenbuien.

Bomen hebben een positief effect op hitte-reductie. Wist je dat een volwassen boom in de zomer tot wel 10 airco’s kan koelen? Bomen produceren ook zuurstof en zuiveren de lucht. Daarnaast zorgen de bomen in Amsterdam voor een grotere biodiversiteit. Dat is precies wat we nodig hebben.

Groene (gemeenschappelijke) tuinen en groene initiatieven zijn ook goede manieren om elkaar te leren kennen en met de buurt samen te werken. Regelmatig tuinieren of in een groene omgeving bezig zijn is goed voor de gezondheid en zorgt voor beweging. Het is bovendien ook gewoon heel erg leuk en ontspannend om met groen bezig te zijn.

Kortom: tegels eruit, groen erin! maakt Amsterdam een beetje gezonder en beter.

5. Hoe kan ik een boomsubsidie aanvragen?

Voor een boomsubsidie stelt de gemeente Amsterdam voorwaarden. Die kunnen jaarlijks veranderen. Het is dus slim om die te controleren, zie link. Als deelnemer aan Tegels eruit, groen erin! kunnen we helpen we bij de aanvraag, als je dat wilt. Een aanvraag gaat als volgt.

Stap 1. Je verzamelt de volgende documenten

 • Bewijs dat bankrekening op jouw naam staat
 • Bewijs van goedkeuring VVE, verhuurder of eigenaar voor het planten van de boom (indien van toepassing)
 • Kamer van Koophandel uittreksel van het groenbedrijf dat de boom gaat planten

Stap 2. Wij maken de volgende documenten, in afstemming met jou

 • Beplantingsplan (ontwerp) met boommaat en -soort
 • Offerte door groenbedrijf met Groenkeur Certificaat Boomverzorging
 • waarin apart aangegeven: arbeid en materialen
 • waarin omzetbelasting percentages op alle onderdelen staan
 • waarbij aangegeven is welke omzetbelasting niet is terug te vorderen

Stap 3. Jij dient de subsidieaanvraag in

 • Je dient zelf je aanvraag in met je DigID of eHerkenning
 • Je dient alle bovenstande documenten in (stap 1 en 2)

Stap 4. De gemeente kan je aanvullend vragen

 • Bewijs van eigendom van de grond waar de boom geplaatst wordt

Vaststelling
Binnen 8 weken krijg je bericht of je subsidie is toegekend of niet (meestal wel, als het ‘subsidie potje’ niet leeg is). Dat kan 2 weken langer zijn als je aanvullende documenten moet sturen. De uitbetaling wordt aan jou gedaan, op jouw rekening, binnen 4 weken nadat de subsidie is verleend. Jij geeft daarna opdracht aan de uitvoering. Wij kunnen je daarbij adviseren als je wilt. 

Voorwaarden

 • Boom omtrek > 20 cm (op 1 m. hoogte)
 • Boom is winterhard 
 • Boom staat in vaste grond (niet in pot of bak)
 • Boom is geen exoot, knot-, lei- of vormboom
 • Boom wordt binnen één plantseizoen geplant
 • Uitvoering door groenbedrijf met Groenkeur Certificaat Boomverzorging
 • Uitvoering door groenbedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Gemeente mag de bomen komen inspecteren
 • Gemeente mag de bomen komen inspecteren
 • Boom mag niet binnen 0,5 meter van de erfgrens staan (‘hart-hek’)
 • De activiteiten worden afgerond binnen 1 jaar na subsidieverlening
 • Je geeft inzage in de aanvraag tekeningen en -documenten
 • Je staat controle van de bomen toe
 • Je stelt kopiëren beschikbaar van alle documenten
 • Je geeft alle info om vast te stellen of de subsidie goed is uitgevoerd

Weigeringsgronden

 • De uitvoering is al begonnen
 • De nieuwe boom mag geen herplant van een gekapte boom zijn
 • Als te verwachten is dat de boom niet volgens het plan wordt aangeplant
 • Als de kosten niet in redelijke verhouding staan tot het resultaat

Stap 5. Verantwoording

Bij een subsidie tot € 5.000 hoef je achteraf geen verantwoording in te leveren. Bij hogere subsidies moet je een verantwoording binnen 8 weken na het planten inleveren. Bij de verantwoording moet je meeleveren:

 • Originele facturen
 • Originele betaalwijzen
 • Totale kostenopstelling inclusief meer- en minderwerk
 • Minimaal één rechtenvrije kleurenfoto

Meer info staat bij de boomsubsidie, zie link.

 

6. Halen jullie ook zand/aarde op?

Omdat Amsterdam binnen de ring A10 voor een erg groot gedeelte last heeft van hoog grondwater, raden wij niet aan om zand of aarde af te voeren uit de (kleine) private tuinen. Dan komt je tuin namelijk nog dichter op/in het grondwater te liggen.

Als er zand onder te tegels ligt adviseren we om dit door te scheppen met een laag gezonde tuinaarde, en dit aan te vullen met gezonde tuinaarde. Wij kunnen gratis gezonde aarde aanleveren aan deelnemers van ons initiatief, maximaal 5 m3 per tuin. De totale laag aarde (dikte gezond grondpakket) is afhankelijk van wat er op gaat groeien. Gras heeft het kleinste grondpakket nodig (enkele centimeters), struiken en planten vaak 15 tot 20 centimeter, en een boom(pre) heeft wel een meter gezonde grond/boomaarde nodig om te groeien.

In een uitzonderlijke geval halen we zand/aarde op, op kleine schaal, maar alleen als dit gesaneerd is. Neem daarvoor contact met ons op.

7. Doen jullie ook geveltuinen?

Je overweegt een geveltuin? Superleuk. Meteen doen! Een geveltuin is een tuin in de openbare ruimte (straat/plein). Als je die wilt ont-tegelen en vergroenen dan heeft de gemeente daar subsidie voor. Start je geveltuin in twee eenvoudige stappen:

1. Neem contact op met je gebiedsmakelaar
Wie dat is kun je 
hier vinden.

2. Vraag subsidie voor je geveltuintje aan
Dat kan bij de gemeente, zie deze link.

Dat is alles wat je hoeft te doen. Onze ervaring is dat een aanvraag meestal snel wordt afgehandeld. Maar duurt het nou erg lang met aanvragen of wordt er niet op je aanvraag gereageerd? Laat het ons dan even weten. Dan checken wij bij de gemeente.

8. Doen jullie groene daken/gevels?

Je overweegt een groen dak of groene gevel? Superleuk. Meteen doen! Binnen het project Tegels eruit, groen erin! doen we dit niet, maar we hebben hier wel veel expertise over. En we verwijzen naar subsidies en partijen die je bij de uitvoering kunnen helpen. Vraag ons hier gerust naar.

9. Voeren jullie puin of beton af?

We halen wél tegels op (ook van beton) maar geen betonblokken of (bouw)puin. We gaan er van uit dat je zelf de tegels voor het huis neerzet, zodat we het mee kunnen nemen vanaf de straat. Als we aarde leveren en/of groen, dan kunnen we ook wat uit de tuin meenemen, maar we zijn geen losse verwijderingsservice van (bouw)puin.

10. In welke stadsdelen helpen jullie?

Op dit moment doen we Tegels eruit, groen erin! in Amsterdam West, Centrum, Tuindorp Oostzaan (Noord), Oud Zuid, en Geuzenveld, Slotermeer en Sloterdijken (Nieuw West). Dus nog niet in andere stadsdelen of gebieden.

Maar we verzamelen wél tuinen die mee willen doen in andere Amsterdamse stadsdelen. Daar maken we een lijstje van en presenteren we aan de stadsdeel bestuurders. Met het verzoek om hier ook aan de slag te kunnen gaan.

Mocht je stadsdeel dan positief reageren dan kunnen we het jou gelijk laten weten (per mail). Dus meld gerust je tuin aan, dan gaan we met jouw tuin aan de slag, of proberen we je stadsdeel te overtuigen Tegels eruit, groen erin! ook in jouw buurt te gaan doen.

11. Wat doen jullie met de weggehaalde tegels?

We hergebruiken alle tegels. In volgorde van voorkeur:

 1. Hergebruik in de tuin zelf – grootste voorkeur want kleinste footprint;
 2. Hergebruik in de buurt – we hebben bijvoorbeeld contacten met buurtmanagers, stedelijke ontwerpers die pleinen aan het herinrichten zijn. Daar worden ze dan hergebruikt;
 3. a) Hergebruik in het stadsdeel – ze worden dan tijdelijk opgeslagen (in depot); of
  b) Hergebruik ergens in Amsterdam hergebruiken – dan worden de tegels afgevoerd en hergebruikt als ondergrond voor bijvoorbeeld wegen.
Soms zetten mensen de tegels op Marktplaats en dan worden ze gratis afgehaald. Maar ze worden dan ook vaak weer hergebruikt als tegels. Dan verplaats je het probleem alleen maar, tenzij het als stapelmuurtje of anderszins niet grond-afdekkende oplossing wordt gebruikt door de nieuwe eigenaar.

In ons adviesgesprek dragen we veel creatieve oplossingen aan voor hergebruik. In je tuin of in je buurt hergebruiken is in veel gevallen perfect mogelijk. Vraag ons hier gerust naar, we hebben er jarenlang ervaring mee.

12. Is een regenton in mijn geveltuin toegestaan?

Wil je een regenton in je geveltuin? Dan gelden de volgende randvoorwaarden.

1. Neem eerst contact op met je gebiedsmakelaar
Die verbind je met de juiste mensen bij de gemeente. Wie je gebiedsmakelaar is kun je vinden bij www.amsterdam.nl/buurten

2. In een bestaande geveltuin
Als de regenton ton in de openbare ruimte geplaatst wordt dan moet deze in een bestaande geveltuin geplaatst worden. Als het een nieuwe geveltuin moet worden, dan moet er een vergunning aangevraagd worden. Zie www.omgevingsloket.nl

3. Voor de vergunning moet je regelen:

 1. Toestemming van pandeigenaar/coöperatie voor afkoppelen regenpijp
 2. Gecertificeerde loodgieter die de regenton plaatst en de regenpijp afkoppeld
 3. De gemeente gebruikt één soort regenton (zie hieronder) voor een eenduidig straatbeeld
 4. Offerte voor de regenton aanleveren
 5. De regenton wordt geplaatst binnen een bestaande geveltuin
 6. De regenton kan niet als extra object in de openbare ruimte worden toegevoegd (te kwetsbaar en opvallend)
 7. De regenton bij voorkeur in de opstalverzekering meenemen
 8. Toestemming van Monumenten en Architectuur (monumentale panden vallen onder beschermd stadsgezicht)

De (subsidie)aanvrager:
– moet bovenstaande zelf regelen
– is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke aansluiting en onderhoud
– blijft aansprakelijk
– blijft verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw
– blijft verantwoordelijk voor het voldoen aan de bouwregelgeving in het Bouwbesluit en de Bouwverordening
– blijft verantwoordelijk voor het noodzakelijk onderhoud aan hemelwaterafvoer, hemelwaterafvoerbuizen en regenpijpen.

In Amsterdam Centrum en West wordt de VASO 2-in-1 regenton gebruikt. Deze kan 220 liter water bevatten en is neutraal grijs. Diameter 58 cm. en hoog 120 cm. Zie link.

 

13. Lood in mijn tuin?

Lood kan negatieve gevolgen hebben voor het leervermogen van jonge kinderen tot 6 jaar. Als zij in de vervuilde tuin spelen en vieze vingers met aarde in hun mond steken, kunnen ze lood binnenkrijgen. Dit is wat je kunt doen in Amsterdam:

1. Kijk op de kaart
Op de loodkaart vind je de situatie op jouw adres: Loodkaart.

 • Zit er volgens deze kaart minder dan 100 miligram lood per kilo grond in je tuin? Dan is het veilig voor je kinderen. Je hoeft niets te doen.
 • Zit er volgens de kaart meer dan 100 milligram lood per kilo grond in je tuin? Vraag dan de gratis risicocheck aan.

2. Gratis risicocheck

 1. Vul het formulier voor de risicocheck in.
 2. Een loodadviseur van de gemeente komt dan bij je langs. Hij houdt zich uiteraart aan de coronamaatregelen.
 3. De adviseur informeert je welke keuzes je hebt als de loodgehalten hoog zijn.

Je kunt ook altijd een mailtje sturen voor een gratis risicocheck via: afspraken.lood@amsterdam.nl

3. Volg het advies van de GGD

Je kunt in aanraking komen met lood via drinkwater, lucht, huisstof en gronddeeltjes. Of als je groenten of fruit eet uit een tuin waar lood in de grond zit. Volg de adviezen van de GGD voor zo min mogelijk contact met lood.

Doe dit vooral als je jonge kinderen hebt en je niet zeker weet of er lood in de grond zit.
Heb je vragen over de invloed van lood op de gezondheid? Bel de GGD op 020-5555405 of mail naar lo@ggd.amsterdam.nl

4. Meer info

Meer info kun je vinden:

 

 

14. Regels over bomen

Algemeen

De eigenaar (of erfpachter) van de grond is verantwoordelijk voor de bomen die daarop staan.

In een duurzame stad is een gezond bomenbestand belangrijk. Naast een prettig leefklimaat, zorgen bomen ook voor verkoeling en wateropname. Met behulp van de Amsterdamse bomenverordening zorgt de gemeente ervoor dat het volume van het bomenbestand in de stad behouden blijft en dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de bomen.

Bomenverordening Amsterdam

Er is één bomenverordeningvoor heel Amsterdam, met daarbij een uitwerking van een herplantfonds (en jaarvergunning). In Amsterdam is een boom (‘houtachtig opgaand gewas’) met een diameter van tenminste 10 cm of omtrek van 31 cm (op 1,30 meter hoogte) beschermd tegen kap of snoei van meer dan 20% van de kroon. Meer dan 20% snoeien heet ‘kandelaberen’ ofwel knotten. Zonder vergunning mag een boom in Amsterdam dus niet gekapt of meer dan 20% gesnoeid worden.

Afstand tot de erfgrens

Volgens artikel 13 van de Amsterdamse bomenverordening moet de afstand van de boom tot de erfgrens (zoals in Burgerlijk Wetboek artikel 5:42 bedoeld) tenminste 0,5 meter zijn voor bomen, en nihil voor heggen, struiken en gevelbegroeiing. Alleen voor bomen dichter dan 0,5 meter op de erfgrens mag een kapvergunning aangevraagd worden. Louter de afstand tot de erfgrens vormt nooit een zelfstandige gegronde reden om een kapvergunning te verlenen. Er dient bijvoorbeeld ook daadwerkelijk schade te worden aangetoond door een erkende expert.

Meer info

De Amsterdamse bomenverordening kun je vinden via deze link.