Archive op oktober 2018

Extra grondonderzoek

Afgelopen weken hebben we op een aantal locaties extra grondonderzoeken gedaan. Grondwaterniveau, samenstelling van de grond, verloop van het gebied, aanwezig groen. etc. Dit geeft ons nog meer inzicht.