Archive op 2018

Zeven Regenwaterplannen gereed

Grondboringen, waterstand, grondsamenstelling en hemelwaterafvoer. Dit alles komt aan bod in een Regenwaterplan van Buro Regen&Water. En natuurlijk glasheldere adviezen hoe -per tuin specifiek op deze plek- de tuin het best rainproof ingericht kan worden. Tussen september en november zijn zeven tuinen bezocht en de plannen opgeleverd.

Extra grondonderzoek

Afgelopen weken hebben we op een aantal locaties extra grondonderzoeken gedaan. Grondwaterniveau, samenstelling van de grond, verloop van het gebied, aanwezig groen. etc. Dit geeft ons nog meer inzicht.